Sahkolammitysneuvonta.fi

Lämmitysjärjestelmät - Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppu

Ilmanlämpöpumppu on oivallinen lisälämmönlähde, jolla saadaan pienennettyä vuotuista ostoenergianmäärää. Ilmalämpöpumpun hyötysuhde on suoraan verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilan eroon. Mitä pienempi lämpötilaero on, sitä suurempi hyötysuhde on. Keskimäärin ilmalämpöpumppujen vuotuinen hyötysuhde SCOP on 2,5-3, joka tarkoittaa, että yhdellä sähkön kilowattitunnilla saadaan tuotettua ulkoilmasta 2,5-3 lämmityksen kilowattituntia.  

llmalämpöpumppu lämmittää suoraan sisäilmaa. Paras hyöty ilmalämpöpumpusta saadaan sijoittamalla se mahdollisimman suuren ilmatilan omaavaan tilaan.  

Olemassa olevan päälämmitysjärjestelmän huonelaitteiden termostaattien tulee pystyä säätämään päälämmitysjärjestelmän pois päältä, kun ilmalämpöpumppu lämmittää tilaa. Lämmitysjärjestelmän termostaattien asetusarvot tulisi olla noin 2-3 °C alempana kuin ilmalämpöpumpun asetusarvo. Eritystä huomiota termostaattien asetusarvoon tulee kiinnittää lattialämmitys kohteissa. Mukavalta tuntuva lämminlattia luovuttaa aina lämpöä myös tilaan, jolloin riskiä on ilmalämpöpumpun epätaloudellinen käyttö.  Tällöin joko ilmalämpöpumppu tuo tilaan ylilämpöä tai lattialämmitys hoitaa tilan lämmityksen ja ilmalämpöpumppu käy vajaateholla.  

Ilmalämpöpumpulla pystytään myös jäähdyttämään. Päälämmitysjärjestelmä tulee ottaa pois, päältä kun jäähdytystoiminto kytketään päälle, jotta vältytään lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä saman aikaiselta toiminnalta. Suurin riski yhtäaikaiselle lämmityksellä ja jäähdytykselle on kevät ja syksy aikaan, jolloin välillä joudutaan lämmittämään ja välillä on lämpimiä aikoja. Mikäli halutaan varmistua hyvin päällekkäisen lämmityksen ja jäähdytyksen riskiltä on vaihtoehtona investoida ohjausjärjestelmään joka estää tämän toiminnon. 

Suurin ylilämpöä kesäaikaan muodostava tekijä on auringonsäteilyn aiheuttama lämpökuorma. Auringonsäteilyn lämpökuormaa voidaan pienentää myös passiivisin keinoin. Näillä ovat toimet, jotka eivät tarvitse suurta määrää energiaa toimiakseen. Rakennuksen ulkopuoliset aurinkosuojaukset ovat näistä oivia esimerkkejä. Niiden tarkoitus on katkaista auringonsuora säteily sisään, jolloin suoran säteilyn aiheuttama ylilämpö jää ulos. Aurinkosuojauksina voi käyttää rakennuksen ominaisuuksia, kuten pitkiä räystäitä, luonnollisia keinoja, esimerkiksi lehtipuu, tai tarkoituksiin kehitettyjä laitteita, kuten ulkopuoliset ikkunasäleiköt tai markiisit. 

Ilmalämpöpumppu investointi on noin 2000-2500€