Sahkolammitysneuvonta.fi

Lämmitysjärjestelmät - Lattialämmitys

Lattialämmitys

Sähköistä lattialämmitystä käytetään sekä jatkuvatoimisena että varaavana lämmityksenä. Lattialämmitys koostuu lattiarakenteessa olevasta lämmityskaapelista tai -matosta, termostaatista ja muista ohjauksista. Lattian rakenne ja pintamateriaali vaikuttavat lämmityksen toimintaan. Voidaankin sanoa, että lattialämmityksessä varsinainen tilalämmitin on lattian pinta ja sen pintalämpötila.

Lattialämmitys on erityisen miellyttävä tiloissa, joissa lattian pintamateriaali on klinkkeriä tai laminaattia, mutta se soveltuu lähes kaikkien lattiamateriaalien kanssa käytettäväksi.

Kuva: Lämmityskaapeli betonirakenteessa

Varaavissa lattialämmityksissä lämmityskaapeli on asennettu betonirakenteeseen, joka varastoi lämpöä. Tällöin lämmitystä ohjataan vuorokauden ajan mukaan, esim. yöajalle, jolloin sähkön hinta on alhaisempi. Täysin varaava lämmitys ei yleensä ole taloudellisesti järkevä, vaan lattialämmitys tehdään osittain varaavana. Tällöin tarvittaessa lämmitys voidaan kytkeä päälle myös jatkuvatoimisena. Varaavuuden ohjausta on toteutettu aiemmin paljonkin sähkön hintatiedon mukaisesti (yö- päivä ohjaus). Käytössä on ollut myös erillisiä ohjausjärjestelmiä.

Jatkuvatoiminen lattialämmitys on yleinen pesutiloissa myös muissa kuin sähkölämmitysrakennuksissa. Betonilattiarakenteen lisäksi lämmitys voi olla asennettuna levy- tai puulattiaan. Lämmityskaapelin lisäksi käytössä on lämmitysmatto-tyyppisiä rakenteita.

Kuva: Lattialämmönsiirto

Lattialämmityksen lämmön siirtyminen perustuu lämpötilaeroihin eli lämpö siirtyy suuremmasta lämpötilasta alempaan lämpötilaan johtumalla.

Lattialämmityksessä huonelämmittimenä toimii lattian pinta ja lattialämmityskaapeli lämmittää lattiarakennetta. Lämmön siirtyminen lattiarakenteessa edellyttää lämpötilaeroa, jonka suuruuteen vaikuttaa lattiapinnoitteen materiaali ja paksuus (lämmönjohtavuus). Jos lattiarakenteen lämpötilaa joudutaan nostamaan lattiapinnoitteen eristävyyden vuoksi, kasvaa myös lämpöhäviöt lattiasta alaspäin. Esimerkiksi käytettäessä paksua parkettia (28 mm) tai lämpöä eristäviä mattoja, tulee lämpötilan olla laatassa 5- 10 astetta suurempi kuin pintalämpötila. Kiviaineisessa lattiassa lattiarakenteen lämpötila on 1-3 astetta korkeampi kuin pintalämpötila. Lattian lämpötilaa tai toisaalta soveltuvia lattiapinnoitteita rajoitetaankin pintamateriaalin vaurioitumisen estämiseksi.

Lattian pintalämpötila on miellyttävyystekijä ja myös olennainen osa lattialämmityksen toimintaa. Miellyttävänä koetaan 23 – 27 °C pintalämpötila. Lattialämmityksessä lämmön siirtymisen edellytys on lämpötilaero lattian pinnan ja ilman välillä. Mitä suurempi on lattian lämpötila, sitä suurempi on lämmitysteho. Jos lattian lämpötila on liian korkea lämmitystarpeeseen nähden, saattaa tilan lämpötila nousta liian korkeaksi. Toisaalta, mikäli lämpötilaero on liian pieni, ei lämmitysteho ole riittävä.

Tilaa lämmittävä teho muodostuu sekä ilman ja lattiapinnan välisestä lämpötilaerosta ja asennusalueen suuruudesta. Lattiasta huonetilaan siirtyvä lämmitysteho on riippuvainen lattian pinnan ja huoneilman lämpötilaerosta (siirtyvä teho n. 10 W/m2K). Eli, jos lattian lämpötilan ja huonelämpötilan ero on 3 astetta, on lämmitysteho n. 30 W/m2. Eri ulkolämpötilan arvoilla tarvittava lämmitysteho vaihtelee, jolloin lattian lämpötilaakin joudutaan muuttamaan eli pintalämpötila ei pysy vakiona.

Tilassa, jossa on suuret lämpöhäviöt ja pieni lattian pinta-ala, saattaa syntyä tilanne, jossa lattian lämmitysteho ei ole riittävä, vaikka itse lämmityskaapelilla olisi riittävä sähköteho.

Lattialämmityksen säätöön käytetään joko lattia- tai yhdistelmätermostaatteja. Lattiatermostaatti säätää lämmitystä lattiarakenteen lämmön mukaan. Tällöin lämpöhäviöiden muuttuessa (ulkolämpötilan vaihtelu muuttaa lämmöntarvetta) sisälämpötila muuttuu. Yhdistelmätermostaatissa lämmitystä säädetään sisäilman lämpötilan mukaan ja lattian lämpötila toimii vain lämmitystä rajoittavana estäen lattian lämpenemisen liian korkeaksi. Tällöin siis tilan lämpötila pysyy tasaisena, mutta lattian pintalämpötila vaihtelee.