Sahkolammitysneuvonta.fi

Sähkölämmitteisten
pientalojen neuvonta

Kuva: Area21 logo
Kuva: Interreg logo
Kuva: Eu logo

Lämmitysjärjestelmän osat

Sähkölämmitysjärjestelmä koostuu useasta, usein käyttäjältä piilossakin olevasta osasta, joilla on vaikutusta sekä järjestelmän toimintaan, energian käyttöön sekä myös kustannuksiin.

Kuva: Lämmitysjärjestelmän osat

Kolme hyvää syytä tehostaa sähkölämmitystalosi energiankäyttöä

Sähkölämmityksen, kuten kaikkien sähkölaitteiden, kunto olisi syytä tarkistaa säännöllisesti ja tilojen remonttien yhteydessä myös selvittää uudistamistarpeet. Sähkölämmitystalossa on useita, osin hyvinkin helposti toteutettavia, tapoja vähentää energiankulutusta, vaikuttaa energiankustannuksiin tai tehdä näitä molempia. 

Tehostamistoimia on syytä tarkastella kokonaisuutena eikä vain lämmitystapa- tai lämmönlähdemuutoksena. Sähkölämmitys liittyy rakenteeltaan ja toiminnaltaan kiinteistön koko sähköjärjestelmään. Erityisesti silloin, kun liittymään tulee uusia sähkön kulutusmuotoja, kuten sähköautojen lataus, tai merkittäviä suuritehoisia laitteita, kuten sähkökiukaat, olisi hyvä tehdä koko järjestelmän tarkistus ja kokonaissuunnitelma. Samoin kokonaisvaltainen suunnitelma koko talotekniikan osalta olisi syytä tehdä rakenteellisten remonttien suunnittelun yhteydessä. 

Sähkön tuotanto on Suomessa hyvin vähäpäästöistä ja ostamalla uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä voit osaltasi vähentää päästöjä.  

Tulevaisuudessa rakennusten lämmitys tulee perustumaan yhä enemmän sähköenergian käyttöön kaikissa lämmitysmuodoissa ja olennaista tulee olemaan energian käytön hallinta ja ohjaus ns. kulutusjousto. Sähkölämmitys tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet.

Vuonna 2020

Uusiutuvaa 51 %
Hiilioksidineutraalia 85 %
Kotimaista 55 %

(lähde: Energiavuosi 2020, sähkö)