Sahkolammitysneuvonta.fi

Toimenpiteet - Omatuotanto

Omatuotanto

Yksi keino ostoenergian vähentämiseksi on sähkön ja lämmön tuottaminen paikallisesti. Yleisimmin käytettyjä paikallisia ilmaisenergian tuotantomuotoja ovat sähkön tuottaminen aurinkopaneeleilla tai pientuulivoimalla sekä lämmön tuottaminen erilaisilla lämpöpumppuratkaisuilla tai aurinkokeräimillä. Lämpöpumppuja on tällä sivustolla käsitelty erikseen, joten niistä ei seuraavana ole kerrottu enempää. 

Tuulivoima

Paikallinen pientuulivoima on alueelliseen sähkön jakeluverkkoon liittyneissä asuinrakennuksissa melko harvinaista, sillä tuulivoimatuotannon edut tulevat parhaiten esiin isomman, nimellisteholtaan useamman megawatin, kokoluokan voimaloissa. Pientuulivoimalan sijaintia suunnitellessa on hyvä tiedostaa, että hyvin pienillä tuulen nopeuksilla tuotantoa ei välttämättä ole saatavilla lainkaan. Ilmavirrasta saatavilla oleva teho kasvaa kolmanteen potenssiin suhteessa tuulen nopeuteen. Nimellisnopeuden saavuttamisen jälkeen voimalan tuotantoteho ei kuitenkaan enää kasva. Tämän vuoksi tuulivoiman tuotannossa tärkeintä on, että tuuli pääsisi puhaltamaan tasaisesti ympäri vuoden eri ilmansuunnista, eikä ympärillä oleva maasto aiheuttaisi merkittäviä pyörteitä ilmavirtaan.