Sahkolammitysneuvonta.fi

Lämmitysjärjestelmät - Sähkön käyttö kotitaloudessa

Sähkön käyttö kotitaloudessa

Sähkölämmityskohteissa tulee huomata, että lämmitystavan tai laitteistojen muutoksilla voidaan vaikuttaa vain osaan kokonaissähkön kulutuksesta ja kustannuksista. Varsinaisen tilojen lämmitykseen kuluvan energian osuus kokonaiskulutuksesta on tyypillisesti noin puolet ja käyttöveden lämmityksen noin 20 %. Vanhoissa rakennuksissa lämmityksen osuus on suurempi ja uusissa energiatehokkuuden parantumisen myötä pienempi. Toisaalta lähes kaikki sisätilojen sähkön käyttö, kuten esimerkiksi sähkökiuas, kodinkoneet tai valaistus, myös lämmittävät tiloja.

Kuva: Sähkönkulutuksen tyypillinen jakautuminen
Kaavio: Lämmitysenergian keskikulutus rakentamisajankohdan mukaan

Taulukossa on lämmitysenergian keskikulutusarvoja eri ikäisissä omakoti- ja paritaloissa sisältäen tilojen lämmityksen, käyttöveden ja lämmitysjärjestelmien sähkönkulutuksen.

(lähde: Pitkän aikavälin korjausstrategia)

Sähkölämmitteisten pientalojen seurantamittauksissa keskimäärin sähkön kokonaiskulutus on noin 18 000 – 20 000 kWh/vuosi, josta siis tilojen ja käyttöveden lämmityksen osuus on noin 13 000 – 15 000 kWh. Lämmityskustannuksina tämä on noin 2000 € vuodessa. Rakennuksen koko, rakentamisajankohta, sijainti ja käyttötottumukset vaikuttavat kulutusmäärään. Sähkölasku on talviaikaan merkittävästi suurempi kuin kesäaikaan, koska sähkö laskutetaan kuukausittain todellisen kulutuksen mukaan.