Sahkolammitysneuvonta.fi

Lämmitysjärjestelmät - Käyttöveden lämmitys

Käyttöveden lämmitys

Lämpimän käyttöveden tuottaminen on yksi osa lämmitysratkaisua. Asuinrakennuksissa veden kulutus on noin 100 – 150 l/henkilö vuorokaudessa. Tästä lämpimän käyttöveden (noin 55 °C) osuus on noin 40 %. Tällöin käyttöveden lämmitykseen kuluu vuodessa energiaa henkeä kohti noin 1000 -1500 kWh/vuosi ja kustannuksena noin 150 – 200 €/vuosi.

Lämpimän käyttöveden riittävyys riippuu käyttöveden kulutuksesta. Kulutukseen liittyy hanojen virtaama sekä hanojen aukioloaika. Hanojen virtaamille on normiarvoja, esimerkiksi keittiö ja suihkuhanan virtaama on 12 l/min ja käsienpesualtaan 6 l/min. Mikäli käyttövesiverkostossa on reilusti painetta eikä kohteessa ole paineenalennusventtiiliä voi esimerkiksi suihkun virtaama olla helposti 50-100% suurempi kuin normivirtaama.

Mikäli käytössä on normaalin lämpöpumpun sisällä olevan käyttövesivaraajan (180 litraa) verran lämmintä käyttövettä ja vedenlämpötila varaajassa on 60 °C, siitä riittää suihkuvettä noin 280 litraa, jolloin suihku voi olla päällä normivirtaamalla 23 minuuttia. Käyttövesivaraajan varaaminen uudelleen 60 °C:een lämpöpumpulla, jonka lämpöteho on 8 kW,  kestää noin 5 h.

Sähkölämmityskohteissa käytetään käyttövedenlämmittämiseen varaaja tyyppisiä ratkaisuja suuren hetkellisen tehotarpeen vuoksi, jolloin käyttöveden kulutuspiikkeihin pystytään tuottamaan lämmintä vettä pienemmällä sähköteholla.

Hajautetuissa sähkölämmityskohteissa lämmin käyttövesi tuotetaan yleensä 200 – 400 l kokoisilla lämminvesivaraajilla, joissa on 3-4,5 kW:n lämmitysvastukset. Käyttöveden lämmitys on varsinkin aiemmin ohjattu sähkön hinnan mukaan yöaikaan. Normaali käytössä veden määrä on riittänyt koko päiväajan ja tarvittaessa varaajalla on päiväkäyttöpainike sähkökeskuksessa. Mikäli kohteessa on käytössä yleissähkötariffi, lämmitetään vesi jatkuvatoimisesti. Tuntihinnoiteltua (ns. spot) sähköä ostavilla tarvitaan erillisiä ohjauspalveluita, mikäli halutaan lämmityksen sijoittuvan halvimpiin tunteihin vuorikaudessa.

Keskitetyissä lämmitysratkaisuissa käyttöveden lämmitys tapahtuu yleensä samalla lämmityslaitteella kuin tilojenkin lämmitys. Lämmitysvaraajissa tai -kattiloissa on erillinen käyttövesikierukka vesitilassa.