Sahkolammitysneuvonta.fi

Toimenpiteet - Tehohallinta

Verkkopalvelumaksuihin vaikuttaminen

Osassa verkkoyhtiöitä sähkön siirtomaksussa on pääsulakkeeseen mukainen kiinteä perusmaksu (€/kk). Pääsulakkeet määrittävät sen, kuinka paljon sähkönkulutuslaitteita voi olla samanaikaisesti käytössä, eli rajoittavat huipputehoa.

Laitteiden oikealla mitoituksella, tekemällä ns. tehoristeilyä, tai hyödyntämällä uusien laitteiden dynaamisia ominaisuuksia voidaan pienentää huipputehon tarvetta ja mahdollistaa jopa pienemmän pääsulakkeen koon käytön. Tyypillisin tilanne, jossa tätä tehorajoitusta olisi syytä käyttää, on sähkökiukaiden yhteydessä tai sähköautojen latauksen ohjaamisessa.

Kulutusjousto

Sähkön tuotannosta yhä suurempi osa on vähäpäästöistä, mutta vaikeammin hallittavaa tuotantoa, kuten tuulivoimaa. Aurinko- ja tuulivoiman tuotantoa ei voida lisätä/vähentää sähköverkon kysynnästä riippuen, vaan tuotanto riippuu ympäristön olosuhteista. Tämän vuoksi tarvitsee ohjata aiempaa enemmän sähkön käyttöä, eli lisätä kulutusjoustoa, jotta sähköverkko pysyy kulutuksen ja tuotannon suhteen tasapainossa. Tämä tulee aiheuttamaan sähköenergian hinnoissa suuria eroja käyttöajankohtien välillä sekä erilaisten uusien hinnoittelumallien syntymistä. Lisäksi sähkön verkkopalvelumaksut voivat muuttua enemmän tehopohjaisuuteen eli siihen, kuinka suuri on sähkönkäyttö suurimmillaan.

Jatkossa siis yhä olennaisempaa on se, miten ja milloin sähköä käytetään eikä niinkään kokonaisenergiamäärän vuositason määrä.

Markkinoilla on ja yhä enemmän tulossa erilaisia ohjauspalveluita, joiden avulla hyödynnetään sähkön hintamuutoksia ja uusia joustavan sähkönkäytön markkinapaikkoja. Ne edellyttävät järjestelmäkohtaisten ohjauslaitteiden asentamista keskuksiin tai laitteisiin sekä palvelusopimuksia. Uusiin palveluihin tulisi ainakin varautua lämmitysjärjestelmien uudistusten yhteydessä.