logo-rane2021_plain_white

Rakentamisen ja
asumisen energianeuvonta

Kuva: Ekokumppanit logo

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Sahkolammitysneuvonta.fi

Lämmitysjärjestelmät - Ilmanvaihto ja työilman lämmitys

Ilmanvaihto ja tuloilman lämmitys

Rakennuksen sisäilman laatu edellyttää ilmanvaihtoa. Erilaisille tiloille on annettu minimimäärät ilmavirralle, joka tilassa tulisi vaihtua. Tiloista poistettavan likaisen ilman tilalle tulee joko hallitusti tai hallitsemattomasti ulkoilmaa tilalle. Tuloilma edellyttää suurimman osan vuodesta lämmittämistä ja tuloilman lämmitys on suurimpia lämmityksen tarpeita asuinrakennuksessa.

Vanhoissa rakennuksissa ilmanvaihto perustuu pitkälti huonosti tiivistettyjen rakenteiden läpi tulevaan korvausilmaan, kun taas tulisijat ja ilmanvaihtohormit huolehtivat poistoilmavirroista. Rakenteiden tiivistäminen sekä koneelliset poistoilmajärjestelmät, kuten liesituulettimet ja huippuimurit edellyttävät tuloilmareittien huolehtimista paikkoihin, joissa sijaitsee myös huonetilalämmittimet. Ilmanvaihtokoneissa on huolehdittu sekä tulo- että poistoilmamääristä ja lämmöntalteenoton avulla lämmitetään poistoilmalla tuloilmaa.

Ilmanvaihdon pienentäminen energiankulutuksen vähentämiseksi heikentää sisäilman laatua, jolla voi olla vaikutuksia sekä asukkaille että rakenteille. Ilmanvaihto on myös tärkeä kosteuden poistossa ja kosteusvaurioiden estämisessä erityisesti pesu- ja pyykinkuivaustiloissa.