Sahkolammitysneuvonta.fi

Näin tehostat - Perehdy ja edellytä

Perehdy ja edellytä

Kaikkia sähköasennuksia koskee vaatimus käyttöönottotarkastuksen tekemisestä ennen laitteiston käyttöönottoa. Tarkastus on asennuksen tekijän velvollisuus ja siitä on syytä aina edellyttää tarkastuspöytäkirjan laatiminen. Sähköasennusten kaikista muutoksista tulee tekijän päivittää myös dokumentit (sähköpiirustukset) (SFS 6000-514.5)1.

Rakenteisiin upotettuja sähkölämmitysjärjestelmiä koskien (lattia- ja kattolämmitykset) on annettu erityisiä ohjevaatimuksia. Järjestelmän rakentajan on toimitettava asennuksen tilaajalle kuvaus lämmitysjärjestelmän rakenteesta asennuksen valmistuttua. Samoin järjestelmästä on toimitettava käyttöohje sekä järjestelmän käyttäjälle että myös sähkökeskuksen yhteyteen. 2 Tämän vaatimuksen mukaan ei pelkästään riitä esimerkiksi lämmityslaitteiden tai termostaattien käyttöohje, vaan ohjeissa tulee olla järjestelmän kokonaiskuvaus sekä myös tietoja kalusteiden sijoitusrajoituksista.

Kaukolämpö sekä lämpöpumput joiden tilakohtaiseen lämmönluovutukseen käytetään vesiperusteista järjestelmää, on säädettävä ja mitattava ennen käyttöönottoa. Järjestelmän suunnittelijan on toimitettava työn toteuttajalle lämmönluovutinkohtaiset virtaamat ja työntoteuttajan on ennen käyttöönottoa säädettävät virtaamat vastaamaan suunnitelmia. Mittauksista laaditaan säätö- ja mittauspöytäkirja joka luovutetaan työntilaajalle. Tilaajan on hyvä olla mukana seuraamassa mittausten tekemistä.

Lämmitysjärjestelmän toteuttajan on annettava käytönopastus tilaajalle. Käytönopastukseen kuuluu mm. lämmityslaitteiden säätimen asetusarvojen läpikäynti, ohjaimen ominaisuuksien läpikäynti, mahdollisiin ongelmiin saatava tuotetuki. Lisäksi käytönopastuksessa käydään läpi miten järjestelmä toimii mistä mitataan mitäkin sekä mitä huoltokohteita järjestelmässä on.

Lisätietoa:

Viitteet

1 Pienjännitesähköasennukset SFS 6000-5-514.5
2 Pienjännitesähköasennukset SFS 6000-753, velvoittava liite 753A