Sahkolammitysneuvonta.fi

Toimenpiteet - Kustannusten vähentäminen

Kustannusten vähentäminen

Sähkölämmityksen vuosikustannuksia voi alentaa:

– kilpailuttamalla sähköenergian ostohinta

– valitsemalla kohteeseen sopivin tariffi
– varaavuutta hyödyntämällä (aikahinnoiteltu sähkö)
– tehostamalla sähkön käyttöä.

Lämmityskustannuksiin vaikuttaa sekä käytetty energiamäärä että sen hinta. Sähkön ostossa on mahdollisuuksia vaikuttaa syntyviin kustannuksiin. Lisäksi on syytä huomata, että eri alueille voi muodostua myös erilainen kokonaishinta.

Sähkön kokonaishinnan määräytyminen

Sähköenergian kokonaishinta muodostuu verkkopalvelumaksuista (siirtohinta), energiahinnasta sekä veroista. Verkkopalvelumaksuihin vaikuttaa se, minkä verkkoyhtiön alueella kiinteistö sijaitsee ja sähköenergian osuuden voi kilpailuttaa. Sähkön kokonaiskuluista noin 1/3 on veroja, 1/3 verkkopalvelukustannuksia ja 1/3 energiakustannuksia.

Sähkön yksikköhinta (snt/kWh) muodostuu eri kulutusmäärillä eri suuruiseksi, koska sekä verkkopalvelumaksuissa että energiamaksuissa on usein sekä kiinteä kuukausimaksu (€/kk) että käytettyyn energiaan perustuva maksuosuus (snt/kWh). Lisäksi valittu tariffi ja liittymän (pääsulakkeiden) koko vaikuttaa kustannuksiin. Energian käytön vähentäminen ei tämän vuoksi vähennä kustannuksia samassa suhteessa. Sähkön käyttöpaikassa maksetaan kaikesta käytetystä sähköstä sama hinta, jolloin sähkölämmityskohde saa muun taloussähkön halvemmalla kuin muita lämmitystapoja käyttävä.

Esimerkki: kiinteistö sijaitsee Tampereen Sähköverkko oy:n jakelualueella. Kohdistamalla kulutusta halvimmille ajankohdille vuorikaudesta voi kustannussäästö olla samaa suuruusluokkaa kuin vähentämällä lämmitysenergian käyttöä 25 – 30 %. Samaan suuruusluokkaan pääsee kilpailuttamalla sähköenergian oston.

Viereisessä kuvassa verkkopalvelumaksut Tampereen sähköverkko oy:n mukaista. Sähköenergian hintana käytetty Tampereen sähkölaitoksen ”Lähisähkö Tammerkoski”-hintoja (3/2021).

Kuva: Esimerkki sähköenergian kokonaiskustannuksista

Pelkkä lämmityskustannusten vertailu ei siis anna oikeaa tietoa eri toimenpiteiden kustannusvaikutuksista eikä niissä tule käyttää vakiohintaa sähkölle.

Kaavio: Vuosikustannusesimerkki
Kuva: Sähkölämmitys hintavertailu

Eri verkkoyhtiöiden alueille olevien kohteiden vuosikustannuksiin vaikuttaa suuresti verkkopalvelumaksut, jolloin eri toimenpiteiden säästövaikutuksiakaan ei voi verrata suoraan näiden välillä.