logo-rane2021_plain_white

Rakentamisen ja
asumisen energianeuvonta

Kuva: Ekokumppanit logo

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Sahkolammitysneuvonta.fi

Lämmitysjärjestelmät - Sähkölämmitysmuodot

Sähkölämmitysmuodot

Sähkölämmitysjärjestelmä koostuu useasta eri osasta ja vaihtoehtoisista ratkaisuista, joten lähtötilanne on syytä tunnistaa. Kokonaisratkaisun toimivuus ja energian käyttö muodostuu lämmityslaitteiden ja niiden asennusten lisäksi ohjaustavoista sekä koko rakennuksen ominaisuuksista ja käyttötavasta.

Olennaisin ero eri ratkaisujen välillä on energian jakotapa huonetiloihin eli onko huonekohtainen vai keskitetty sähkölämmitys. Keskitetyssä lämmityksessä tilojen lämmitys tapahtuu yleensä vesikiertoisella lämmönjaolla.

Yleisimmin huonekohtainen sähkölämmitys on toteutettu sähköpattereilla ja kosteiden tilojen lattialämmityksillä. Uudemmissa kohteissa sähköisiä lattialämmityksiä on käytetty paljon kaikkien tilojen lämmittiminä joko jatkuvatoimisina tai osittain varaavina.