logo-rane2021_plain_white

Rakentamisen ja
asumisen energianeuvonta

Kuva: Ekokumppanit logo

Sukupolvelta toiselle

Ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin

Sahkolammitysneuvonta.fi

Toimenpiteet - Toimenpide-esimerkit

Toimenpide-esimerkit

Rakenteelliset korjaukset

Seuraavassa on esitetty tehostamistoimenpiteiden vaikutuksia energian kulutukseen mallinnetun esimerkkikohteen avulla.

Tarkat vaikutukset kohteisiin ovat yksilöllisissä. Niihin vaikuttaa kohderakennuksen lähtöarvot, kuten mikä on rakennuksen seinien rakenne ja eristysten paksuus, onko rakennuksessa 2 vai 3 lasiset ikkunat sekä kuinka tiivistalo on.

Esimerkkilaskelmat on laadittu YMa 1010/2017 (linkki Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen… 1010/2017 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®) laskentaperiaatteiden mukaisesti. Talo on sijoitettu Tampereen säävyöhykkeelle ja säätietoina on käytetty Pirkkalan vuoden 2013 säädataa. Laskennassa on myös huomioitu rakennuksen sisäiset kuormat, jotka pienentävät lämmityksen osalta ostoenergiaa. Osa tästä, kuten kulutuskojeiden ja valaistuksen energia, kuitenkin on ostosähköä.

Esimerkkilaskelmassa on esitetty ainoastaan rakennuksen lämmitysenergian ostoenergianmäärä ja toimenpiteiden muodostamat säästöt lämmitysenergiasta. Käyttöveden lämmitystä ei ole laskemissa huomioitu.

Esimerkki kohteen lähtöarvot ovat seuraavat:

Kaavio: Esimerkki kohteen lähtöarvot
Kaavio: Ostoenergia
Kaavio: Ilmanvaihdon lämmön talteenoton lisääminen

Huomiona laskelmista vielä, että eritoimenpiteet eivät ole toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi rakenteellisin toimenpitein saadaan lämmitysenergian kulutusta pienennettyä vaikka lämmitysmuoto vaihdetaan lämpöpumppuun.

Aurinkosähkö

Seuraavaksi on esitelty tuntitasolla simuloidut tuotantoennusteen kolmelle omakotitalokohteelle, joissa kussakin on käytetty eri lämmitysratkaisua.