Sahkolammitysneuvonta.fi

Lämmitysjärjestelmät - Patterilämmitys

Sähköpatterit

Sähkölämmittimillä (-pattereilla) toteutettu huonekohtainen sähkölämmitys on helpporakenteinen, toimintavarma ja hankintakustannuksiltaan edullinen järjestelmä. Sähkölämmittimet ovat laajalti käytetty huonekohtaisen sähkölämmityksen muoto, jonka asennukset ovat yksinkertaiset. Niiden avulla saadaan lämmitysenergia suoraan lämmitettävään kohteeseen tarpeen mukaisesti.

Sähkölämmityksen yleistyessä 1980-luvun alkupuolella tuli markkinoille lämmittimiä, joiden pintalämpötilat olivat epämiellyttävän korkeita. Lisäksi myös käytettiin sopimattomia lämmitinrakenteita asuintiloissa. Lämmittimien pintalämpötilaan vaikutti myös lämmittimissä olleen mekaanisen (bi-metalli) termostaatin toiminta. Näillä valinnoilla on ollut vaikutusta siihen, että kuluttajat mieltävät sähkölämmityksen ilmaa kuivattavaksi tai kuumia pintoja aiheuttavaksi lämmitysjärjestelmäksi.

Nykyaikaisen lämmittimen pintalämpötilat ovat merkittävästi alhaisempia. Siihen vaikuttaa sekä lämmittimien rakenne, mitoitus että lämmityksen säätö.

Sähkölämmittimien ohjauksessa käytetään useimmiten lämmitin- tai lämmitinryhmäkohtaista elektronista termostaattia, joka reagoi nopeasti lämpötilan muutoksiin. Näin lämmitys ottaa huomioon välittömästi muut lämmönlähteet tilakohtaisesti ja lämmitysjärjestelmä on päällä vain tarvittaessa. Tämä tekee sähkölämmittimistä erittäin energiatehokkaita tilalämmittimiä: korkealla hyötysuhteella lämmitetään vain se määrä kuin tarvitaan ja silloin kun tarvitaan.

Sähkölämmittimet eivät yleensä pysty varaamaan lämmitysenergiaa esimerkiksi halvemman energiahinnan aikana. Lämmitysjärjestelmän etuna kuitenkin on muita järjestelmiä parempi hyötysuhde, koska lämmittimet lämmittävät ensisijaisesti huoneilmaa eikä ympäröiviä rakenteita.

Järjestelmän yksinkertainen perusrakenne ja suojaus on tehty samalla tekniikalla kuin kiinteistön muukin sähköjärjestelmä.

Sähkölämmittimien perusrakenteet

Suljettu lämmitin
– lämpö siirtyy lämmittimen pinnasta säteilemällä ja johtumalla
– lämmitin on suurikokoinen, jotta pintalämpötila ei ole liian korkea

Virtauslämmitin
– ilma kiertää lämmittimen sisältä lämmitysvastusten läpi
– ei käytetä asuintiloissa

Yhdistelmälämmitin
– lämmittimen läpi kulkevan ilman lämpötila on alhaisempi kuin virtauslämmittimessä
– lämmittimen koko tasolämmitintä pienempi
– pintalämpötila alhainen

Kuva: Sähkölämmittimien perusrakenteet